حافظه طلایی ایستا

“اصیل بخواهید”

03 ارائه کالا بصورت مستقیم از تولیدکنندگان

02 متعهد بودن شرکت ایستا به ارائه بهترین برندها

01 فعالیت تخصصی در فروش و پشتیبانی انواع حافظه

06 بیش از چهارصدوپنجاه نماینده فعال درکشور

05 آسودگی واطمینان خاطر برای تهیه کالای”اصیل”

04 راه اندازی مرکز سرور ایستا در زمینه رایانه های سرور

امنیت اطلاعات

 با کالای اصل

حافظه طلایی ایستا

شرکت حافظه طلایی ایستا با ارائه محصولات اصیل و خدمات منحصر به فرد، همچون نام خود در این صنعت پایدار خواهد بود.

برگزیده شدن شرکت ایستا، جزء صد برند برتر کشور در حوزه آی تی در سال 1396

گروه شرکتهای ایستا

شرکت توسعه خدمات طلایی ایستا

شرکت توسعه خدمات طلایی ایستا

شرکت حافظه طلایی ایستا

شرکت حافظه طلایی ایستا

شرکت شبکه طلایی ایستا

شرکت شبکه طلایی ایستا

فروشگاه آنلاین شرکت ایستا

فروشگاه آنلاین شرکت ایستا