گرافیک کارت-ایسوس

گرافیک کارت – ایسوس

گرافیک کارت – ایسوس

کارت گرافیک یک کارت توسعه است که تصاویر خروجی را برای نمایشگر تولید می‌کند. معمولا کارت گرافیک به شکل یک صفحه مدار چاپی (کارت توسعه) ساخته شده‌است و به شکاف‌های توسعه(AGP، PCI Express) متصل می‌شوند. بعضی از آن‌ها با استفاده از محفظه‌های اختصاصی ساخته شده‌اند که از طریق کابل به کامپیوتر متصل می‌شوند

  • همه
  • GT-710
  • GT-730
  • GT-1030
  • GTX-1060
  • GTX-1050
  • GTX-1070
  • GTX-1080
  • RX

710-1G-SL

مشاهده سریع جزییات بیشتر

DUAL-RX580-O8G 

مشاهده سریع جزییات بیشتر

GT710-SL-2GD5

مشاهده سریع جزییات بیشتر

GT730-SL-2GD3-BRK 

مشاهده سریع جزییات بیشتر

GT1030-SL-2G-BRK

مشاهده سریع جزییات بیشتر

PH-GT1030-O2G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

PH-GTX1050-2G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

PH-GTX1050TI-4G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

 ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

STRIX-GTX1060-O6G-GAMING

مشاهده سریع جزییات بیشتر

PH-RX550-4G-M7

مشاهده سریع جزییات بیشتر

EX-RX570-O4G

مشاهده سریع جزییات بیشتر