تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی

به عنوان عنصر کلیدی در سازمانها و شرکتها از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که اهداف استراتژیک و حساسیت دسترسی دائمی به داده ها در هر سازمان با سازمانی دیگر متفاوت می باشد لذا تعدد و نوع سرویس های هر سازمان با سازمانی دیگر متفاوت است.

  • همه
  • هارد اکسترنال
  • هارد اینترنال
  • فلش
  • کارت حافظه

MicroSDHC Card With Adapter-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

MicroSDXC Card With Adapter-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

MicroSDXC Card With Adapter-128G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

MicroSDXC Card With Adapter-256G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

80MBps microSDHC With Adapter-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

80MBps microSDHC With Adapter-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

80MBps 533X microSDXC With Adapter-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

CZ48 USB 3.0 Flash Memory-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

CZ48 USB 3.0 Flash Memory-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

CZ48 USB 3.0 Flash Memory-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

CZ48 USB 3.0 Flash Memory-128G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Cruzer Blade CZ50-8G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Cruzer Blade CZ50-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Cruzer Blade CZ50-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Dual Drive M3.0-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Dual Drive M3.0-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Dual Drive M3.0-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Dual Drive M3.0-128G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Fit CZ430-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Fit CZ430-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Fit CZ430-128G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Fit CZ430-256G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Flair CZ73-16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Flair CZ73-32G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Flair CZ73-64G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Biwako U363 32GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

U202 Hayabusa 8GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

U202 Hayabusa 16GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

U202 Hayabusa 32GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

U202 Hayabusa 64GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Towadako U364 32GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Towadako U364 64GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Towadako U364 128GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Yamabiko U203 16GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Yamabiko U203 32GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Kingston A400 Internal SSD Drive 120GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

A400 Internal SSD Drive 240GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Kingston A400 Internal SSD Drive 480GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Kingston UV500 Internal SSD 120GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Kingston UV500 Internal SSD 240GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Kingston UV500 Internal SSD 480GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Blue Internal Hard Drive 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Blue Internal Hard Drive 2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Blue Internal Hard Drive 3TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Blue Internal Hard Drive 4TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Blue Internal Hard Drive 6TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Toshiba Exceria M302 UHS-I U3 90 MBps SDXC

مشاهده سریع جزییات بیشتر

M203 UHS-I Class 10 100MBps microSDHC

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Elements External Hard Drive - 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Elements External Hard Drive - 2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Passport External Hard Drive 2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Passport External Hard Drive - 4TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Passport External Hard Drive - 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Seagate Backup Plus Slim External- 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Seagate Backup Plus Slim External-2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Book Desktop External Hard Drive - 3TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Seagate Expansion External 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Seagate Expansion External 2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Book Desktop External Hard Drive - 4TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Seagate Expansion External 4TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Book Desktop External Hard Drive - 6TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

My Book Desktop External Hard Drive - 8TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 1TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 2TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 3TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 4TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 6TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 8TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Western Digital Purple Internal 10TB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Cruzer Blade CZ50 16G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra Dual Drive M3.0-256G

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra USB Type-C CZ 450-16GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra USB Type-C CZ 450-32GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra USB Type-C CZ 450-64GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Ultra USB Type-C CZ 450-128GB

مشاهده سریع جزییات بیشتر