پردازنده

پردازنده

پردازنده

CPU به معنای واحد پردازش مرکزی است که به آن پردازنده نیز گفته می‌شود که از آن با عنوان مغز رایانه یاد می‌شود و معیار سنجش سرعت آن MHZ است. سی پی یو تنها واحد پردازشی رایانه نیست؛ اما مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. سی پی یو در واقع بخشی از رایانه است که اقدامات، محاسبات و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارد.

  • همه
  • Intel
  • AMD