فلش-لکسار

فلش – لکسار

فلش درایوهای USB 3.0 ، USB 2.0 شرکت Lexar، با نام JumpDriveمورد استفاده می باشد و کاملا سازگاری با (WINDOWS)و (MAC) دارد و بدون نیاز به هیچ نرم‌افزاری روی این سیستم عامل‌ها قابل استفاده است.