شارژر وایرلس-انکر

شارژر وایرلس-انکر

مدت زمان شارژ به حالت القاء (زمانی که بار الکتریکی میان دو فلز با رساناییت بالا به جریان می افتد، یک میدان الکتریکی بینشان به وجود می آید)، بر می گردد. این تکنولوژی از ایستگاهی استفاده می کند که با ایجاد میدان مغناطیسی و سیم پیچی مناسب موجب دریافت شارژ در گوشی تان می شود و قابلیت شارژ شدن را بدون اتصال فیزیکی ممکن می سازد.

  • همه
  • 7.5 وات
  • 5 وات

PowerWave+ Pad

مشاهده سریع جزییات بیشتر

PowerWave+ Pad with Watch Holder

مشاهده سریع جزییات بیشتر