انکر-اسپیکر

اسپیکر-انکر

وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به صدا تبدیل می‌کند. از بلندگو به همراه تقویت‌کننده، برای بلندتر کردن صدا استفاده می‌شود. واژه بلندگو ممکن است تنها به یک مبدّل، یا به سیستمی شامل چندین تقویت‌کننده و همچنین دیگر قطعات الکترونیکی اطلاق شود.

  • همه
  • توان کمتر از 3 وات
  • توان 3 تا 5 وات
  • توان 5 تا 20 وات
  • توان 20 تا 80 وات
  • توان بیشتر 80 وات

Anker A3102 SoundCore Bluetooth Portable Speaker

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker A3104 SoundCore Nano

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker A3145 SoundCore Boost

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker A3182 SoundCore Bluetooth Portable Speaker

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker SoundCore Sport XL Bluetooth Speaker

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Soundcore Icon Mini A3121

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker A3101 SoundCore Mini

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker Wakey A3300

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Soundcore Rave Mini

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Soundcore Rave A3391

مشاهده سریع جزییات بیشتر

SoundCore mini 2 A3107

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker A3161 Soundcore Flare

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Soundcore A3108 Motion Q

مشاهده سریع جزییات بیشتر

+Anker A3162 Soundcore Flare

مشاهده سریع جزییات بیشتر

Anker Z5180 Soundcore Zero

مشاهده سریع جزییات بیشتر