• آمپر پایین در ورودی و خروجی پاور بانک شامل گارانتی می باشد.
  • در صورت آسیب دیدن سوکت ها و پورت ها شامل گارانتی نمی باشد.
  • آسیب دیدن دکمه پاور بانک شامل گارانتی نمی باشد.
  • کالاهایی که در مراکز و یا توسط افراد غیر مجاز باز شده و در مدت گارانتی تعمیر شده باشند، شامل گارانتی نمی باشند.
  • مخدوش شدن شماره سریال مندرج روی برچسب گارانتی و نیز هولوگرام طلایی شرکت، موجب ایطال گارانتی خواهد بود.
  • کالاهایی که در اثر ضربه، زمین خوردگی، آتش سوزی، نوسانات برق، آبدیدگی،شکستگی و هرگونه بلایای طبیعی آسیب دیده باشند.
  • کالاهایی که در اثر وارد شدن اجسام خارجی( مانند شن، ماسه، خاک و غیره) به درون آن ها آسیب دیده باشند.

ویژگی های محصول

  • :PowerWave+ Pad